УСЛУГИ

Сервиз

ССС ЕООД извършва гаранционен, извънгаранционен,абонаментен сервиз и ремонт по заявка.

ИНСТАЛИРАНЕ

Доставка и собствен монтаж на всички електроинсталации на малки обекти.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на електрически инсталации в сгради: Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

• ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
• ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
• СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
• СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
• ЕВАКУАЦИОННО И АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
• СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
• СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
• ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОЗВУЧАВАНЕ