моята визитка

Здравейте, казвам се  Марин Георгиев. Управител, проектант,сервизен инженер.
Сигурността е моя занаят, в който съм добър.
Член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране. ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА, регистрационен № 09733. 
Притежавам удостоверение рег. № 5784-0096/24.02.2023 за поддържане на квалификация за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обсслужване на уреди, системи и съоръжения свързаани с пожарната безопасност .

Свържете се с нас

Последвайте ни