ССС ЕООД извършва гаранционен, извънгаранционен,абонаментен сервиз и ремонт по заявка. Фирмата притежава разрешение № 764003-3/10.05.2018 г. от СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО "-ГДПБЗН-МВР,да извършва поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на ОБЛАСТ СОФИЯ..

ПОРЪЧКИ