Видеонаблюдение

Камерите вече са навсякъде. Една от големите ползи на smart home е да знаете какво се извършва в къщи дори когато не сте там. Когато проверявате как са вашите деца, домашни любимци, вашите колекции, от голяма полза са охранителните камери.Те обаче са различни, някои ти съобщават за движение, други предлагат двупосочно аудио, трети са като домашен хъб.
Консултирайте се относно подбора и мястото на монтиране на техниката.

 

Структурно окабеляване

Структурно окабеляване за вътрешни мрежи, камери, контролери за достъп,  монтаж на апаратура. Доставяме всички необходими за изпълняването на обекта кабели и материали.

Пожароизвестяване, проектиране

Пожароизвестителните инсталации са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие. При правилно сработване на системата и последващи действия на обслужващия персонал пожара ще се потуши и няма да се разрастне. НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР определя какво и как се охранява. Цена за проектиране - 0,6 лв/кв.м. Минимална цена 150 лв.

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ , СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Всяка изградена и функционираща пожароизвестителна инсталация се нуждае от периодично сервизно обслужване. съгласно изискванията на: Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите публикувана в брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври.За извършване на сервизна дейност, цената започва от 35 лева на месец. В уговорената цена не е включен ДДС, който се дължи отделно и се заплаща заедно с цената. В цената са включени всички дейности по извършване на задължителна профилактика. Фирмата притежава разрешение № 764003-3/10.05.2018 г., от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР, да извършва поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Обслужването може да се извършва веднъж на тримесечие или веднъж годишно. През другото време, ако има повреди или други ситуации, ще се реагира незабавно съгласно договора.

 

 

СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ. ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Алармените системи против проникване са стандартна част от охраната на всяка обществена сграда и частен дом в България. Цена за проектиране - 0,5 лв/кв.м. Минимална цена за апартамент е 150 лв. Освен проектиране, доставка, монтаж и сервиз, може да разчитате и на централизиране към охранителна фирма, лидер в бранша, за постоянен мониторинг и реакция с автопатрули.

Охранителната система често се комбинира с контрол на достъп. Самостоятелен контролер за една врата, или системи за контрол на достъп и работно време, изградени от контролери, четци,електро заключващи устройства за врати и асансьори,турникети и вратички, шлюзови врати;Свържете се с нас

Последвайте ни