Проекти

Това е часта от проектираните обекти

ОБЕКТ

ЧАСТ

ИНВЕСТИТОР

Частно училище "Аркус", гр.Велико Търново

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Частно училище "Аркус", гр.Велико Търново

Офис “Bulgarian Retail Services”, София, ул.”Шишман” 30

ЕЛЕКТРО
ПИИ
КД
СОТ
Видеонаблюдение

Bulgarian Retail Services

ОБЕКТ: ТБ “България Инвест” АД – Банков клон АДРЕС:  София, бул.”Мария Луиза” №79

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

ИНВЕСТИТОР: ТБ “България Инвест” АД

ОБЕКТ: ЕВРОБАНК АД – КЛОН БЛАГОЕВРГРАД, гр. Благоевград
промяна на предназначението на малък киносалон с мазе в банков офис и магазин за промишлени стоки в кв.212 пл. № 9610 по плана на ЦГЧ гр. Благоевград.

ЕЛЕКТРО
СОТ

ЕВРОБАНК АД

Център и сервиз на “ МОБИЛТЕЛ” АД в град София, сутерена на Централни хали, бул “Мария Луиза”

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

“ МОБИЛТЕЛ” АД

ОБЕКТ:Банка “Пирея” – клон Варна, ул. “Баба Рада” 32

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

Банка “Пирея”

ОБЕКТ: СТОПАНСКА И И НВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, гр. София, ул. “Славянска” №2

ЕЛЕКТРО
СОТ

“СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ОБЕКТ: Булбанк  АД, Офис “ЛЕВСКИ” – бул. “Левски”  108

ЕЛЕКТРО
СОТ

Булбанк  АД

Първа Източна Международна Банка –гр. Стамболийски

ЕЛЕКТРО
СОТ

Първа Източна Международна Банка

Спортен комплекс “ДЕМА” – квартал  “Младост 1А”

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

Спортен комплекс “ДЕМА”

Офисна сграда, УПИ VІІІ, кв. 36, гр.София, местност бул.”Александър Малинов – Младост ІV”

ЕЛЕКТРО
ПИИ

ТОП ГРУП

ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – ПРЕРАБОТКА, НАДСТРОЯВАНЕ “ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” , гр. София, р-н Триадица, УПИ І, кв. 187а, м. ЮЖЕН ПАРК – ІІІ част

ЕЛЕКТРО
СОТ

ИНВЕСТИТОР: БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ”

Обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване    "Удленд Спрингс" Голф и Ски Резиденс    ПИ 61813.593.114, м."Кукурево" , землище на гр.Разлог

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Инвеститор: ”БРИТАНИЯ УДЛАНДС СПРИНГ”ЕООД

Обект:  Жилищна сграда за сезонно обитаване     "Удленд Спрингс" Голф и Ски Резиденс    ПИ 61813.593.119, м."Кукурево", землище на гр.Разлог

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Инвеститор: ”БРИТАНИЯ УДЛАНДС СПРИНГ”ЕООД

ОБЕКТ: Жилищен комплекс за сезонно ползване "Сейнт Дейвидс" - ПИ 151063, м. "Шипоцко" землище на гр. Банско

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

ИНВЕСТИТОР: "БРИТАНИЯ СЕЙНТ ДЕЙВИДС" ЕООД

Обект: Административна и обществена сграда на фирма “БОНИМА”

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Инвеститор: “БОНИМА” ООД

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ул."Граф Игнатиев" 10, УПИ I-84, кв. 402, м. "Централна градска част", р-н "Средец", гр. София

ЕЛЕКТРО
ПИИ

"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД

Обект: OУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски", гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска №13

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Инвеститор: OУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски"

Обект: Езикова гимназия "Проф.д-р. Асен Златаров " гр. Велико Търново , ул. "Славянска" 2

 

Инвеститор: Езикова гимназия "Проф.д-р. Асен Златаров "

Преустройство на ОФИС 1 в
"Офис на Общинска банка АД",
гр. Ябланица,пл."Възраждане"1,
УПИ ІV-105,кв.42

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Възложител: "ОБЩИНСКА БАНКА"АД

Обект:  Магазин ЗОРА- Изложбен и складов комплекс, УПИ І-1145, кв 126, м.Витоша ВЕЦ "Симеоново" ,гр. София, БЛОК В

ЕЛЕКТРО
ПИИ

“ПАРК АУТО” ООД

ОБЕКТ: КОНТРОЛЕР (BSC) НА МОБИЛТЕЛ В БИЗНЕС СГРАДА, КВ.11, П.Х, ПЛ.№ 3814 ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ГР. БЛАГОЕВГРАД

ЕЛЕКТРО
ПИИ

ИНВЕСТИТОР: “МОБИЛТЕЛ” АД

ОБЕКТ:  ИЗОМАТ Административна сграда със складова база- УПИ III 175, кв.33, м. "Толева махала", р-н "Връбница", София

ЕЛЕКТРО
СОТ
Видеонаблюдение

ИНВЕСТИТОР:  ИЗОМАТ  ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД

Обект: Сграда с търговски обекти – офиси и заведения за хранене и развлечения, УПИ XXVII-2133, кв.42, гр. Банско

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ

Инвеститори: „Хай Стандарт” ООД, ЕТ „Симеон Коларов –    Симспорт” и Барон Ледер ЕООД 

МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКССЪС СИЛОЗНО–СКЛАДОВА БАЗА, УПИ I14112,  масив 14  в землището на с.МОГИЛА, общ.Тунджа, обл.ЯмболПОДОБЕКТИ : МЕЛНИЦА И СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ

ЕЛЕКТРО
ПИИ

" ЕВРОМИЛС " EООД

ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ  I , м. Младост 4 (м. Югоизточен град район 4 зона 5)

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ
КД
Видеонаблюдение

"ВЕРТЕКС БИЛДИНГ" ЕAД

Т.А.О. център - УПИ VI; кв.220;Западно направление.; бул"T. Александров"-109-115, гр.София

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Кристиан Фарнлайтнер

Mногофамилна жилищно търговска
сграда, упи VІ-159, 184, 185, кв.262, гр.Банско
ПОДОБЕКТ Боулинг зала

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ
Видеонаблюдение

КАМЕКО

ОБЕКТ: Сграда на “ПЕТРОЛ” АД, София, бул. “Черни връх” 43

ЕЛЕКТРО
ПИИ
СОТ
Видеонаблюдение

 “ПЕТРОЛ” АД

Обект: ПМГ "Васил Друмев ", гр. Велико Търново , ул. "Вела Благоева" 10

ЕЛЕКТРО
ПИИ

Инвеститор: ПМГ "Васил Друмев ", гр. Велико Търново