ЗА ФИРМАТА

Вашите безопасност и комфорт са нашата работа
КОГАТО ИНСТАЛАЦИИТЕ СЕ ПОВРЕДЯТ, НИЕ ГИ ПОПРАВЯМЕ

Фирмата предлага услуги към строителството и  поддържането на  инсталации на различни по мащаб бизнес сгради, индустриални предприятия, хотели, еднофамилни къщи.

Фирмата е в партньорство с лидери в охраната и сигурността, производители и диструбутори за световно известни марки.

ССС ЕООД извършва гаранционен, извънгаранционен,абонаментен сервиз и ремонт по заявка. Фирмата притежава разрешение № 764003-3/10.05.2018 г. от СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО "-ГДПБЗН-МВР,да извършва поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на ОБЛАСТ СОФИЯ.

Предлаганите услуги се базират на последните новости в технологиите, концепциите за сигурност и сградна автоматика.