Пожари от електроинсталации и електросъоръжения

Публикувано на 01, 12, 2017 от admin на СТАНДАРТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ 1

Изолацията на тоководещите части е особено важна, защото пази от директен допир и осигурява надеждна работа на ел. съораженията. Нейното повреждане предизвиква аварии или изгаряне на ел. съораженията, и злополуки с хората. Много сгради, строени около шейсетте години са с електро инсталации еднокръгови, изпълнени с проводници със сечение два и половина, и един и половина квадрата , с гумена и плетена изолация. Обикновенно вече гумата вече е деструктирала и се рони.  Съчетанието на стара електроинсталация и нови мощни отоплителни уреди на ток водят до запалване на инсталацията. Вече има прецеденти на пожари с жертви. Пожарите в електроинсталации и електросъоръжения под напрежение се характеризират с изключителната си сложност, трудни условия на гасене и значителни материални щети, които те нанасят. Едновременно с опасните фактори на пожара /висока температура, силно задимяване, токсичност на средата в която се дайства/, съществува и много голяма опасност от поражение от електрически ток. При стриктното изпълнение на процедурата в повечето случаи, много се увеличава времето за свободно развитие на пожара, с което неминуемо се усложнява обстановката на пожара. За предотвратяване на повреди в изолацията трябва да се извършва профилактика: 1. Изпитване на изолацията до 1 kV на съществуващата инсталация с тестер на изолационно съпротивление. Следи се изменеието на съпротивлението на изолацията с времето. Ако спадането е под нормите , но все пак приемливо, мрежата се оставя да работи, но се планува подмяна в най-скоро време. А ако спадането на съпротивлението на изолацията е драстично и е опасна за позване, тя веднага се изключва и подменя с нова. Цената на изпитване на инсталацията на една къща 60-80 кв2 е 40 лева. 2. Профилактични ремонти – за стари мрежи и съоръжения е препоръчително да се правят профилактични ремонти. Проверки на връзки по разклонителни кутии, смяна на контакти и табла, компроментирана част от инсталацията.. Цената на ремонтите е по договорка..

КОМЕНТАРИ

КОМЕНТИРАЙ

page 2 of 2