НАЧАЛО | ЗА МЕН |УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО |НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА| КОНТАКТ

От известно време в портфолиото за пожароизвестяване е   пожароизвестителна система ZP3 на ZYTON , част от UTC Fire & Security.
ZP3 е интелигентна система за откриване на пожар, използване на усъвършенствани техники за откриване на пожар и дим и като осигурява ниво на функции и ефективност, които не са били използвани досега на разположение.
Одобрена съгласно EN54 части 2 и 4;
Работа в мрежа от тип peer-to-peer;
Обхват от  1 - до 32512 детектора;
В една инсталация може да се изгради  част кабелни детектори  и част  радио детектори.
Извършваме изграждане на нови, сервиз на съществуващи инсталации ZP2 , ZP3, ъпдейт(актуализиране) на съществуваща централа за работа със сензори, които сега се предлагат на пазара.

ZYTON

 

Изолацията на тоководещите части е особено важна, защото пази от директен допир и осигурява надеждна работа на ел. съораженията. Нейното повреждане предизвиква аварии или изгаряне на ел. съораженията, и злополуки с хората.
Много сгради, строени  около шейсетте години са с  електро инсталации еднокръгови, изпълнени с проводници със сечение  два и половина,  и един и половина квадрата , с гумена и  плетена изолация.
Обикновенно вече гумата вече е деструктирала и се рони. 
Съчетанието на стара електроинсталация и нови мощни отоплителни уреди на ток водят до запалване на инсталацията.
Вече има прецеденти на пожари с жертви.
Пожарите в електроинсталации и електросъоръжения под напрежение се характеризират с изключителната си сложност, трудни условия на гасене и значителни материални щети, които те нанасят. Едновременно с опасните фактори на пожара /висока температура, силно задимяване, токсичност на средата в която се дайства/, съществува и много голяма опасност от поражение от електрически ток. При стриктното изпълнение на процедурата в повечето случаи, много се увеличава времето за свободно развитие на пожара, с което неминуемо се усложнява обстановката на пожара.
За предотвратяване на повреди в изолацията трябва да се извършва профилактика:
1. Изпитване на изолацията до 1 kV на съществуващата инсталация с тестер на изолационно съпротивление. Следи се изменеието на съпротивлението на изолацията с времето. Ако спадането е под нормите , но все пак  приемливо, мрежата се оставя да работи, но се планува подмяна в най-скоро време. А ако спадането на съпротивлението на изолацията е драстично и е опасна за позване, тя веднага се изключва и подменя с нова.
Цената на изпитване на инсталацията на една къща 60-80 кв2 е 40 лева.
2. Профилактични ремонти – за стари мрежи и съоръжения е препоръчително да се правят профилактични ремонти. Проверки на връзки по разклонителни кутии, смяна на контакти и табла, компроментирана част от инсталацията..
Цената на ремонтите е по договорка.

мегер

 

НАЧАЛО | ЗА МЕН | УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО | НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА | КОНТАКТ