НАЧАЛО | ЗА МЕН| УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО |НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА| КОНТАКТ

 

Контрол на достъп:

Въпрос: Картата е валидна. Видимо не е счупена, но не работи.
Отговор:Антената на картата е прекъсната. Това става при огъване.

Въпрос:При поднасяне на картата, четеца издава звуков  и светлинен сигнал, но няма реакция на задвижващите механизми - врата, асансьор, турникет и т.н.
Отговор: Картата не е валидна.

Въпрос: Системата е блокирала. Не работят картите. Не можем да влезем.

Отговор: По принцип  контролерът се монтира извън зоната, за да може да се обезточи при такава ситуация. Ако е невъзможно - предвижда се отваряне с  ръчен вариант - с бутон или дистанционно. Ако вашия случай не е такъв, то изключете захранването и чакайте.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Алармени системи против проникване

Пожароизвестителни системи

Системи за видеонаблюдение

Контрол на достъпа

Вътрешни ел.инсталации

 

 

НАЧАЛО | ЗА МЕН | УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО |НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА| КОНТАКТ