НАЧАЛО | ЗА МЕН |УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО | НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА | КОНТАКТ

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Проектиране на електрически инсталации в сгради:
– Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради,
– Всички видове електрически табла за офисно, жилищни и промишлено строителство.
Включително слаботокови инсталации:
Част Пожароизвестителни инсталации
Част Сигналноохранителни инсталации
Част Видеонаблюдателни инсталации
Част Контрол на достъп и физически прегради

Консултации и проверка на  състоянието на електрически инсталации

Изработване на схеми за евакуация

Изготвяне на проекти за обекти на земеделски производители, кандидати за финансиране

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

  • Сервиз на електрически инсталации
  • Абонамент и текущо обслужване
  • Единични ремонти
  • Издаване на протокол по образец

ИНСТАЛАТОРСКИ УСЛУГИ

  • Доставка и собствен монтаж на продукти за сигурност
    на клиентски цени на водещите вносители и производители
  • Инсталиране на всички продукти на сигурността
  • Окабеляване

Фирмата предлага услуги към строителството и  поддържането на  инсталации на различни по мащаб бизнес сгради, индустриални предприятия, хотели, еднофамилни къщи.

Фирмата е в партньорство с лидери в охраната и сигурността, производители и диструбутори за световно известни марки.

Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г.
от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР,
да извършва поддържане и обслужване на
пожарогасителни системи, пожароизвестителни
системи, системи за управление на дим и топлина
и пожарни кранове.

Предлаганите услуги се базират на последните новости в технологиите, концепциите за сигурност и сградна автоматика.

 

license