ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ;
ИНСТАЛАТОРСКИ УСЛУГИ;
СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

Вашите електрически инсталации  са  нашето занятие.  Когато липсват, ние ги проектираме и създаваме. Когато инсталациите се повредят, ние ги поправяме.

 

Услуги
ИНСТАЛИРАНЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
СЕРВИЗ

ЗА ФИРМАТА

Фирма "Стандартни системи за сигурност" ЕООД извършва услуги като проектиране , доставка и изпълнение, сервиз и обслужване на електрически инсталации.

Прочетете повече

Всички Електроуслуги - от проектирането , изпълнението, до поддръжката

Проектиране на електроинсталации. Доставка и монтаж на системи за охрана, видеонаблюдение, контрол на достъп и пожароизвестяване , както и на други електро инсталации на база на индивидуална оферта. Сградна автоматика. Изработване на схеми за евакуация.

Вижте повече

УСЛУГИ

ИНСТАЛИРАНЕ

Доставка и собствен монтаж на всички електроинсталации на малки обекти.Предимно системи за сигурност

ПОДДРЪЖКА

ССС ЕООД извършва гаранционен, извънгаранционен,абонаментен сервиз и ремонт по заявка. Фирмата притежава разрешение № 764003-3/10.05.2018 г. от СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО "-ГДПБЗН-МВР,да извършва поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на ОБЛАСТ СОФИЯ.

 
ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на електрически инсталации в сгради. Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради.

Свържете се с нас

Follow Us