НАЧАЛО | ЗА МЕН |УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО | НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА | КОНТАКТ

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Изготвяне на проекти, част ЕЛЕКТРО, в т.ч.:

 • Част Пожароизвестителни инсталации
 • Част Сигналноохранителни инсталации
 • Част Видеонаблюдателни инсталации
 • Част Контрол на достъп и физически прегради

Консултации

Изработване на схеми за евакуация на хотел

Изготвят се проекти за обекти на земеделски производители, кандидати за финансиране на промоционални цени

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

 • Сервиз на електрически инсталации
 • Абонамент и текущо обслужване
 • Единични ремонти
 • Издаване на протокол по образец

ИНСТАЛАТОРСКИ УСЛУГИ

 • Доставка и собствен монтаж на продукти за сигурност
  на клиентски цени на водещите вносители и производители
 • Инсталиране на всички продукти на сигурността
 • Окабеляване

Фирмата предлага услуги към строителството и  поддържането на  инсталации на различни по мащаб бизнес сгради, индустриални предприятия, хотели, еднофамилни къщи.

Фирмата е в партньорство с лидери в охраната и сигурността, производители и диструбутори за световно известни марки.

Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г.
от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР,
да извършва поддържане и обслужване на
пожарогасителни системи, пожароизвестителни
системи, системи за управление на дим и топлина
и пожарни кранове.

Предлаганите услуги се базират на последните новости в технологиите, концепциите за сигурност и сградна автоматика.

 

пълна проектантска правоспособност